Vol 86, No 3 (2016)

Table of Contents

Review Article

VISHAL NATH, SWATI SHARMA, KALYAN BARMAN
PDF

Articles

K N RAI, O P YADAV, M GOVINDARAJ, W H PFEIFFER, H P YADAV, B S RAJPUROHIT, H T PATIL, A KANATTI, A RATHORE, A S RAO, H SHIVADE
PDF
RAJ KUMAR, M K KAUL, S N SAXENA, P KUMAR, A K SINGH
PDF
RANJIT KUMAR PAUL, SIMMI RANA, RAKA SAXENA
PDF
MUKESH KUMAR, T B S RAJPUT, NEELAM PATEL
PDF
SUBHASH BABU, D S RANA, G S YADAV, RAGHAVENDRA SINGH
PDF
SUJATHA A NAIR, R VENUGOPALAN
PDF
RAGHAVENDRA SINGH, SUBHASH BABU, R K AVASTHE, G S YADAV, D J RAJKHOWA
PDF
AMREEN TAJ, T MANJUNATHA RAO, H ANSAR, S SRIRAM, RAJIV KUMAR
PDF
JASWINDER KAUR, PRADYUMN KUMAR, SUBY S B, JAGBIR SINGH, GIRISH K JHA
PDF
P K SINGH, S K TIWARI, N RAI, KRISHNA RAI, MAJOR SINGH
PDF
ASHAQ HUSSAIN, DINESH KUMAR, M ANWAR BHAT, MANZOOR A GANAI, S TALIB HUSSAIN
PDF
PALMSEY M SANGMA, KANWAR PAL SINGH, NAMITA NAMITA, PRABHAT KUMAR, RAGHUNATH PANDEY, VIRENDRA PAL SINGH
PDF
BABITA CHAUDHARY
PDF
RAJESH KUMAR SHARMA, B S TOMAR, S P SINGH, ATUL KUMAR
PDF
D V SUBHASHINI, M ANURADHA, D DAMODAR REDDY, J VASANTHI
PDF
VANLALRUATI VANLALRUATI, T MANDAL, S PRADHAN
PDF
M K SINGH, SANJAY KUMAR, RAJA RAM, R PRASAD
PDF
SUNDER PAL, A V BARAD, A K SINGH, B S KHADDA, DALEEP KUMAR
PDF
G S JAT, A D MUNSHI, T K BEHERA, B S TOMAR
PDF
T K HAZARIKA, BALSRI D SANGMA, D MANDAL, B P NAUTIYAL, A C SHUKLA
PDF
BEHERA K BEHERA, B N RAO, K SURESH, K RAMACHANDRUDU, K MANORAMA
PDF
PUJA RAI, ASHISH K CHATURVEDI, DIVYA SHAH, MADAN PAL
PDF

Short-Communication

Weed biomass and yield of greengram (Vigna radiata) as affected by sequential application of herbicides in Indo-Gangetic Plains
DINESH JINGER, RAJVIR SHARMA, SEEMA SEPAT
PDF