Vol 86, No 11 (2016)

Table of Contents

Review Article

MANISH DAS, VANITA JAIN, S K MALHOTRA
PDF
RAJU SARAVANAN, VELUMANI RAVI, ROY STEPHEN, SHERIFF THAJUDHIN, JAMES GEORGE
PDF
H R BHANDARI, M K TRIPATHI, BABITA CHAUDHARY, S K SARKAR
PDF

Articles

ASHA RAM, DINESH KUMAR, ANJALI ANAND, NAIN SINGH, DASHARATH PRASAD
PDF
TARUN PAUL, D S RANA, ANIL K CHOUDHARY, T K DAS, S K RAJPOOT
PDF
SANJAY KUMAR, B S TOMAR, AJAY ARORA, Y S SAHARAWAT, ATUL KUMAR, RAJESH K SHARMA
PDF
R S BANA, V POONIYA, ANIL K CHOUDHARY, K S RANA, V K TYAGI
PDF
NEETA DWIVEDI, P C NAUTIYAL, KALPANA SINGH, ISHWAR SINGH
PDF
JITENDRA KUMAR, NEELAM PATEL, T B S RAJPUT, MUKESH KUMAR
PDF
PENG WANG, A K SRIVASTAVA, YI-CAN ZHANG, QIANG-SHENG W U
PDF
VISHNU KUMAR, A S KHARUB, R P S VERMA, AJAY VERMA
PDF
NOMITA LAISHRAM, S R DHIMAN, Y C GUPTA, ARVINDER SINGH, S K BHARDWAJ
PDF
R NEELAVATHI, R K PAL, J SHANKARASWAMY
PDF
S S SOLANKEY, A K SINGH, R K SINGH
PDF
H ANSAR, M V DHANANAJAYA, AMREEN TAJ, B FAKRUDIN, A REKHA, RAJIV KUMAR, G K HALESH
PDF
SWATI SAHA, PRITAM KALIA, A K SUREJA, ARPITA SRIVASTAVA, S K SARKAR
PDF
M B NOOR MOHAMED, G RAJESHWAR RAO, P SHARATH KUMAR, P SATHI REDDY
PDF
SURINDER KUMAR, RAJNI KUMARI, TRIPTI BAHETI, MANISHA THAKUR, MINERVA GHANI
PDF
RITU JAIN, T JANAKIRAM, G L KUMAWAT
PDF
D PANDEY, G PANDEY, AVNISH PANDEY, APARNA DUBE
PDF
REZA AHMADZADEH, D K DAS, S S SINDHU, R N SAHOO, K V PRASAD
PDF
A K SINGH, SANJAY SINGH, VIKAS YADAV, B D SHARMA
PDF
P S SHIRGURE, A K SRIVASTAVA, A D HUCHCHE, PRAKASH PATIL
PDF