Vol 91, No 10 (2021)

Table of Contents

Review Article

SHIKA TAMTA, O R VINODHKUMAR, A KARTHIKEYAN, Z B DUBAL, SHARUN KHAN, ABDUL RAHMAN A SAIED, MANISH DHAWAN, KULDEEP DHAMA, Y S MALIK
PDF
PANKAJ DHAKA, J S BEDI, YASHPAL SINGH MALIK
PDF
VIR SINGH, AKANKSHA RASTOGI
PDF

Articles

I M ALLAIE, R A SHAHARDAR, S R TRAMBOO, A PRASAD, AQUIL MOHMAD, Z A WANI, K H BULBUL
PDF
A PRAJAPATI, M M CHANDA, R YOGISHARADHYA, A PARVEEN, J UMMER, A DHAYALAN, N N MOHANTY, S B SHIVACHANDRA
PDF
REETU TEWARI, D KUMAR, C B SINGH, HARPAL SINGH
PDF
RAJKUMAR SAH, SAT PAL DIXIT
PDF
B YADAV, A K MADAN, S YADAV, V PANDEY, R SIROHI
PDF

Short-Communication

N CHAND, S TYAGI, A S SIROHI, N V PATIL, A SHARMA, SARIKA SARIKA
PDF
VIKAS JYANI, VISHAL MUDGAL, MEENAKSHI GUPTA, RAKESH KUMAR SHARMA
PDF
RUKSANA SHAH, N A GANAI, S SHANAZ, F D SHEIKH, H M KHAN, NUSRAT N KHAN, AMBREEN HAMADANI, SAFEER ALAM
PDF
KRISHANENDER DINESH, V SANKHYAN, Y P THAKUR, D THAKUR, R KUMAR
PDF
M WADHWA, J S HUNDAL, M P S BAKSHI
PDF
P V PATIL, V M SALUNKE, P P DEVKATE
PDF
M WADHWA, M P S BAKSHI
PDF
REETU TEWARI, D KUMAR, C B SINGH, HARPAL SINGH
PDF
SURITA MAJUMDAR, PRINCELINA BORA, ARINDOM BORA, J K CHAUDHARY, N SHYAMSANA SINGH, PRAVA MAYENGBAM, T C TOLENKHOMBA
PDF