Vol 26, No 2 (2014)

Table of Contents

Articles

Neelam Bansal, Devendra Pathak, Varinder Uppal, Anuradha Anuradha
PDF
S. Krishnan Maya, J. J. Chungath, K. R. Harshan, N. Ashok
PDF
R. Y. Charjan, S. Sathapathy, S. B. Banubakode, S. K. Joshi
PDF
Bhupendra Kumar, S P Ingole, Durga Chaurasia
PDF
Pawan Kumar, Gurdial Singh
PDF
Pawan Kumar, Gurdial Singh
PDF
Firdous Ahmad Dar, Maya S. Krishnan, Jose John Chungath, Ashok Narayana Pillai
PDF
Partha Das, Rajesh Ranjan, Arpana Priyanka Minj
PDF
Rayaz Ahmed, P. Jagapathi Ramayya, N. K. B. Raju, R. V. Suresh Kumar, S. Dhilleswara Rao
PDF
Yousuf Dar, Kamal Sarma, Shalini Suri, Jonali Devi
PDF
Shambhulingappa Y. Baddi, R. V. Prasad, K. V. Jamuna, M. Narayana Bhat, C. S. Nagaraja, Jagadeesh. S. Sanganal, V. Ramkrishna
PDF
S. K. Deshmukh, S. P. Ingole, D. Chaurasia, S. K. Karmore, B. Sinha
PDF
M. Bindu, P. V. S. Kishore, N. K. B. Raju, Y. Nagamalleswari, Makkena Sreenu
PDF
S. Sathapathy, S. K. Joshi, S. P. Khandate, R. S. Dalvi, S. B. Banubakode, U. P. Mainde, N. C. Nandeshwar, P. M. Gedam
PDF
A. D. Singh, Opinder Singh
PDF
R. K. Barhaiya, Malsawmkima Malsawmkima, Y. L. Vyas, D. M. Bhayani
PDF
Archana Pathak, R. S. Katiyar, D. N. Sharma
PDF
Devendra Pathak, Neelam Bansal
PDF
Anil Deka, G. Baishya, Kabita Sarma, K. B. Dev Choudhry, J. Rajkhowa
PDF

Short Communications

Opinder Singh, K. S. Roy, Anoop Kumar
PDF
Kamal Sarma, S. N. Kalita, Jonali Devi
PDF
Suresh Mehta, Kallol Guha, Saumya Shalini, Chandan Kumar
PDF
K. Manjunatha, R. V. Prasad, K. V. Jamuna, V. Ramkrishna, Placid E. D’souza, Suguna Rao
PDF
R. P. Mutturaj, R. V. Prasad, K. V. Jamuna, C. V. Murty, V. Ramkrishna
PDF
K. Manjunatha, R. V. Prasad, K. V. Jamuna, Placid E. D’souza, Suguna Rao, V. Ramkrishna
PDF
Anuradha Anuradha, Neelam Bansal, Varinder Uppal
PDF
R. Patra, A. K. Mandal, R. K. Das
PDF