Vol 68, No 2 (2015)

Indian Phytopathology

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Research Articles

M. PRASHAR, S.C. BHARDWAJ*, S.K. JAIN O.P. GANGWAR
A.K. SHARMA*, M.S. SAHARAN, S.C. BHARDWAJ, M. PRASHAR, R. CHATRATH, V. TIWARI, MANGAL SINGH and INDU SHARMA
J. KUMAR*, M. SIVASAMY, P. JAYAPRAKASH, V.K. VIKAS, P. NALLATHAMBI, UMA MAHESHWARI, R. NISHA and JOHN PETER
L.S. RAJPUT* and S.I. HARLAPUR
GAURAV VERMA* YOGENDRA SINGH
POLY SAHA* and SRIKANTA DAS
D.K. BANYAL*, JAYA CHAUDHARY and AMAR SINGH
JAYA CHAUDHARY*, D.K. BANYAL and P.N. SHARMA
H.N. KAMBLE, D.N. DHUTRAJ and UTPAL DEY*
ABHISHEK KATOCH* and PREM NATH SHARMA
A.P. SURYAWANSHI*, A.S. BORGAONKAR, D.P. KULDHAR and UTPAL DEY
A.P. SURYAWANSHI*, V.P. MULE, K.T. APET, UTPAL DEY and D.P. KULDHAR
ANIL KUMAR* and J.N. SHARMA
HEMANT N. PRAJAPATI* and RAVINDRANATH K. PATIL
AMIT KUMAR, R.B. VERMA, S.S. SOLANKEY* and ANUPAM ADARSH
KOCHUBABU SUMI*, MADHUPRIYA, RAMASWAMY MANIMEKALAI, GOVIND PRATAP RAO and KROTHAPALLI RAJA SURYA SAMBASIVA RAO

Short Communications

NISAR A. DAR*, S.K. SINGH, RAYEES A. AHANGER, V.K. RAZDAN, HILAL A. BHAT and RANBIR SINGH
A.N. MISHRA*, V.G. DUBEY, K. KAUSHAL and S.V. SAI PRASAD
R. SELVAKUMAR*, R.P.S. VERMA, M.S. SAHARAN, S.C. BHARDWAJ, P.S. SHEKHAWAT, MADHU MEETA JINDAL, DHANBIR SINGH, RAKESH DEVLASH, S.S. KARWASRA,, S.K. JAIN and INDU SHARMA
D.P. SINGH*, INDU SHARMA, ISHWAR SINGH, MADHU MEETA JINDAL, SATVINDER K. MANN, A.K. CHOWDHURY, SUNITA MAHAPATRA, K.P. SINGH, JATINDER KUMAR, DEEPSHIKHA,, KANAK SRIVASTAVA, S.S. VAISH, R. CHAND, D.S. DODAN, S.P. SINGH, J. VERMA, S. YASMIN DAS, S.S. KARWASRA, A.C. PRADHAN, S.K. MUKHOPADHYAY, S. DUTTA,, I.K. KALAPPANAVAR, I.S. SOLANKI, ATUL KUMAR, C.S. AZAD and H.C. LAL
A.N. MISHRA*, K. KAUSHAL, V.G. DUBEY and S.V. SAI PRASAD
S.K. SINGH*, B.S. JAMWAL, BIKRAM SINGH and V.B. SINGH
NARENDRA SINGH*, M.N. MAHESHWARI, R.N. PATEL and S.M. CHAUDHARI
RAMAKANT GHARATE, NARENDRA SINGH* and S.M. CHAUDHARI
RAKESH KUMAR MEENA*, AMBRESH K. VERMA, MANISH KUMAR, TANUSHREE CHATTERJEE and SANKET THAKUR
A.K. GUPTA*, ADITI SHARMA, DINESH SINGH, SUNITA CHANDEL, R.C. SHARMA, RISHI MAHAJAN and ANUPAMA GUPTA