NAYAK, HARAPRIYA; KUSHWAHA, ARCHANA; SRIVASTAVA, SARITA; KUSHWAHA, K P S; CHANDRA BEHERA, PRAKASH; BALA, PRAKASH; SHAHI, N C; KUMAR, ANIL. Economically viable Mushroom (Pleurotus djamor) farming for nutritional security in Uttarakhand. The Indian Journal of Agricultural Sciences, Delhi, India, v. 92, n. 5, p. 577–581, 2022. DOI: 10.56093/ijas.v92i5.124628. Disponível em: https://epubs.icar.org.in/index.php/IJAgS/article/view/124628.. Acesso em: 18 jul. 2024.