NAYAK, HARAPRIYA, ARCHANA KUSHWAHA, SARITA SRIVASTAVA, K P S KUSHWAHA, PRAKASH CHANDRA BEHERA, PRAKASH BALA, N C SHAHI, and ANIL KUMAR. 2022. “Economically Viable Mushroom (Pleurotus Djamor) Farming for Nutritional Security in Uttarakhand”. The Indian Journal of Agricultural Sciences 92 (5): 577-81. https://doi.org/10.56093/ijas.v92i5.124628.