MA, TENG-HE; LI, MENG-XIAO; ZHANG, BEI-BEI; LI, XUE-NAN; WEI, JIA-RONG; WANG, HONG-NA; WANG, BIN; SHI, YU-XIANG. Expression spectrum of new circFBN1 in various tissues and follicles of Taihang chicken. The Indian Journal of Animal Sciences, Delhi, India, v. 92, n. 11, p. 1289–1291, 2022. DOI: 10.56093/ijans.v92i11.127498. Disponível em: https://epubs.icar.org.in/index.php/IJAnS/article/view/127498.. Acesso em: 27 feb. 2024.