(1)
MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF XANTHOMONAS ORYZAE PV. ORYZAE (ISHIYAMA), THE LEAF BLIGHT PATHOGEN OF RICE (ORYZA SATIVA L). JOR PJTSAU 2021, 49 (3).