Vol 68, No 4 (2015)

Indian Phytopathology

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Research Articles

KADU TANVI PRADIPRAO*, KALE SONAM SURESHRAO, GADAMBE SHILPA DNYNOBARAO, TOSHY AGRAWAL and A.S. KOTASTHANE
P.P. GHOSH, S. DUTTA*, T. SETH and A. CHATTOPADHYAY
R.K. RANJAN, DINESH SINGH*, P. SHARMA and SHRI DHAR
ADESH KUMAR, MANDEEP SINGH HUNJAN*, HARLEEN KAUR and P.P. SINGH
M. KAUR, R. SINGH*, M.S. SAHARAN, R.P. MANDHAN, R. BALA and I. SHARMA
ELANGBAM PREMABATI DEVI, DEEPSHIKHA* and BIMLA KUMARI
R.D. MEENA*, R. AGGARWAL, S. SINHA, N.K. MEENA, P. SRINIVAS, N.L. MEENA and M.S. GURJAR
BHEEMARAYA*, ROBIN GOGOI, RASHMI AGGARWAL, A. KUMAR and S.N. RAI
A.K. MANDAL, SUNIL C. DUBEY* and ARADHIKA TRIPATHI
PARDEEP KUMAR*
SUBASH SUBEDI*, SUNDAR MAN SHRESTHA, K.C. GOPAL BAHADUR, RESHAM BAHADUR THAPA, SURYA KANTA GHIMIRE, SARASWATI NEUPANE and BADRUN NESSA
UTPAL DEY*, D.N. DHUTRAJ, A.P. SURYAWANSHI, ANUP DAS and S.P. DAS
DINESH S. SHETTY, INDU S. SAWANT*, SHUBHANGI P. NARKAR, SHASHIKANT GHULE, J. SATISHA and G.S. KARIBASAPPA
SUMIT BHOSE, PRAGATI MISRA, PRADEEP KUMAR SHUKLA and DILIP GHOSH*
R. MANIMEKALAI*, SMITA NAIR, K.P. GANGARAJ, V.P. SOUMYA and G.P. RAO
NEELAM YADAV* and JAWAID A. KHAN

Short Communications

PANKAJ KUMAR, S. SUNDER and RAM SINGH*
T.R. RATHER*, Z.A. BHAT and N.A. KHAN
SRUJANI BEHERA, HIJAM MERONBALA DEVI, SUNITA MAHAPATRA* and SRIKANTA DAS
KISHOR SHARMA, H.R. GAUTAM and NARENDER K. BHARAT*
S. PHURAILATPAM* and J.N. SHARMA
A.K. RATANKUMAR SINGH*, S.K. DUTTA, S.B. SINGH and L. SANAJAOBA SINGH
SMRITI MALL, SHAILENDER KUMAR, VIKAS JADON and G.P. RAO*
RANIMA MISHRA* and P.D. NATH