Vol 68, No 4 (2015)

Indian Phytopathology

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Research Articles

KADU TANVI PRADIPRAO*, KALE SONAM SURESHRAO, GADAMBE SHILPA DNYNOBARAO, TOSHY AGRAWAL, TOSHY AGRAWAL and A.S. KOTASTHANE
PDF
P.P. GHOSH, S. DUTTA*, T. SETH and A. CHATTOPADHYAY
PDF
R.K. RANJAN, DINESH SINGH*, P. SHARMA and SHRI DHAR
PDF
ADESH KUMAR, MANDEEP SINGH HUNJAN*, HARLEEN KAUR and P.P. SINGH
PDF
M. KAUR, R. SINGH*, M.S. SAHARAN, R.P. MANDHAN, R. BALA and I. SHARMA
PDF
ELANGBAM PREMABATI DEVI, DEEPSHIKHA* and BIMLA KUMARI
PDF
SMRITI MALL, SHAILENDER KUMAR, VIKAS JADON and G.P. RAO*
R.D. MEENA*, R. AGGARWAL, S. SINHA, N.K. MEENA, P. SRINIVAS, N.L. MEENA and M.S. GURJAR
PDF
BHEEMARAYA*, ROBIN GOGOI, RASHMI AGGARWAL, S.N. RAI and A. KUMAR
PDF
A.K. MANDAL, SUNIL C. DUBEY* and ARADHIKA TRIPATHI
PDF
PARDEEP KUMAR*
PDF
SUBASH SUBEDI*, SUNDAR MAN SHRESTHA, K.C. GOPAL BAHADUR, RESHAM BAHADUR THAPA, SURYA KANTA GHIMIRE, SARASWATI NEUPANE and BADRUN NESSA
PDF
DINESH S. SHETTY, INDU S. SAWANT*, SHUBHANGI P. NARKAR, SHASHIKANT GHULE, J. SATISHA and G.S. KARIBASAPPA
PDF
SUMIT BHOSE, PRAGATI MISRA, PRADEEP KUMAR SHUKLA and DILIP GHOSH*
PDF
NEELAM YADAV* and JAWAID A. KHAN
PDF
R. MANIMEKALAI*, SMITA NAIR, K.P. GANGARAJ, V.P. SOUMYA and G.P. RAO
PDF

Short Communications

PANKAJ KUMAR, S. SUNDER and RAM SINGH*
PDF
T.R. RATHER*, Z.A. BHAT and N.A. KHAN
PDF
SRUJANI BEHERA, HIJAM MERONBALA DEVI, SUNITA MAHAPATRA* and SRIKANTA DAS
PDF
KISHOR SHARMA, H.R. GAUTAM and NARENDER K. BHARAT*
PDF
S. PHURAILATPAM* and J.N. SHARMA
PDF
A.K. RATANKUMAR SINGH*, S.K. DUTTA, S.B. SINGH and L. SANAJAOBA SINGH
PDF
RANIMA MISHRA* and P.D. NATH
PDF