Vol. 14 No. 2 (2022)

Published: 2022-12-27

Research Article

Short Communication

Variety Release

  • HI 1634 (Pusa Ahilya), high yielding bread wheat variety tolerant to terminal heat stress conditions of Central Zone

    Sakuru Venkata Sai Prasad, Jang Bahadur Singh, Divya Ambati, Rahul Madhav Rao Phuke, Thorehalli Linganna Prakasha, Akilesh Nandan Mishra, Kailash Chandra Sharma, Anil Kumar Singh, Dalip Kumar Verma, Gyanendra Pratap Singh, Jai Bhagwan Sharma, Pradeep Kumar Singh, Hari Krishna, Ram Kumar Sharma, Naresh Kumar, Rajbir Yadav, Kiran Bapusaheb Gaikwad, Sanjay Kumar, Prashantha Babu Hanumanthappa, Raghunandan Katlutkor, Vaibhav Kumar Singh, Murugasamy Sivasamy, Tapas Ranjan Das, Dharam Pal, Anju Mahendru Singh, Neelu Jain, Manjeet Kumar, Paramasivan JayaPrakash, Vunu Kumaran Vikas, Madhu Patial, Ram Niwas Yadav, Kumble Vinod Prabhu
  • HD 3298: Biofortified, climate-resilient, high-yielding wheat variety for very late sown conditions of North-Western Plains of India

    Rajbir Yadav, Kiran Bapusaheb Gaikwad, Manjeet Kumar, Gyanendra Pratap Singh, Ram Kumar Sharma, Pradeep Kumar Singh, Naresh Kumar, Prashantha Babu Hanumanthappa, Anju Mahendru Singh, Murugasamy Sivasamy, Peru Nallathambi, Vaibhav Kumar Singh, Sakuru Venkata Sai Prasad, Sanjay Kumar, Ram Niwas Yadav, Dharam Pal Walia, Jai Bhagwan Sharma, Jang Bahadur Singh, Neelu Jain, Shailendra Kumar Jha, Venu Kumaran Vikas , Madhu Patial, Tapas Ranjan Das, Niharika Mallick, Divya Ambati, Hari Krishna, Raghunandan Katlutkor, Rahul Madhav Rao Phuke, Mahender Singh Saharan, Paramasivan Jayaprakash, Thorehalli Linganna Prakasha, Kumble Vinod Prabhu